สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การลดขนาดบางส่วนในโรงสีลูกในแนวตั้ง