สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เทคนิคเบื้องต้นและเทคนิคใหม่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์