สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีถ่านหินในโรงไฟฟ้ามีคุณสมบัติทางเทคนิค