สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลิตภัณฑ์บดจีนบดในเบอร์มิวดา