สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การผลิตปูนซีเมนต์แบบกระบวนการแห้ง