สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พืชแร่แบไรท์มิลลิ่งในบราวน์สเท็กซัส