สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์การผลิตเหล็กจากแร่เหล็ก