สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ขุด