สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การใช้หลอดป้อนผ้ากันเปื้อน