สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเรียกร้องการขุดแคลิฟอร์เนียเพื่อขาย