สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามการทำเหมืองแร่ในกรวดและวัสดุก่อสร้าง