สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอสั่นภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์