สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานเหมืองแร่บอกไซต์และเครื่องจักร