สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จาระบีแบบเต็มรูปแบบที่ใช้สำหรับเครื่องบดคือ