สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การขุดทองขนาดเล็กและเครื่องย่อยขนาดเล็ก