สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้หินบดเพื่อขายสายการผลิต