สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิตตะกั่วกราไฟท์