สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ป้อนแม่เหล็กสั่นสะเทือนไฟฟ้า