สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายเครื่องจักรนำไปใช้กับทางหลวง