สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การติดตั้งกระบวนการทำเครื่องจักรทราย