สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การดำเนินงานของบริษัททำเหมืองแร่เหล็กแห่งชาติ