สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรณีลูกค้าที่สเปรดชีตโดโลไมต์บด