สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการเลือกเครื่องเป่าบดเพื่อขาย