สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สัตว์เลี้ยงแร่ทองคำผลิตแร่ทองคำขนาดเล็ก