สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นเหมืองหิน