สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เจ้อเจียงปั่นผ้าเนื้อละเอียด