สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องดูดทรายห้างสรรพสินค้า