สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเปลี่ยนทรายด้วยโครงการอินเดีย