สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม