สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตโรงสีค้อนขนาดเล็กในประเทศอินเดียประเทศอินเดีย