สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรโรงสีลูกบอลขนาดเล็กที่ทันสมัยอินเดีย