สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องบด