สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สำหรับผลิตภัณฑ์บ่วงบาศสำหรับเพนกวิน