สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบทำให้เครื่องย่อยขยะ