สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ล้อติดตั้งรายละเอียดเครื่องกำจัดขยะเคลื่อนที่