สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ถ่านกัมมันต์แบบตอบโต้การโจมตีถ่าน