สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พารามิเตอร์ของขากรรไกรบดระหว่างการดำเนินการ