สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไจโรแส้ทำความสะอาดเครื่องไซโล