สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โต้กลับแตกออกเป็นเท่าใดวัสดุต่อชั่วโมง