สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แหล่งแร่ที่เป็นของแข็งในประเทศไนจีเรีย