สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เราจะใช้ฝุ่นหินแทนทรายเป็นซีเมนต์ได้ไหม