สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัสดุตกแต่งแร่ทองคำนิวซีแลนด์