สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พรีเมียร์สงสัยหินโม่เปียกปานามา