สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทองคำแท่งมังกรหนึ่งกรัมจะมีมูลค่าเท่าไร