สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายละเอียดบดน้ำแข็งฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์