สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนตัวป้อนชามแบบสั่นสะเทือน