สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดในดูไบที่ใช้สำหรับการขาย