สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมเหล็กและช่างทำกุญแจ