สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตและโรงงานผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตบด