สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โลหะน้ำร้อนบรรยากาศหม้อไอน้ำราคา